امام ,نماز ,ثواب ,جماعت ,نماز دارد ,نماز جماعت ,امام بایستد

درباره تشکیل صف نمازجماعت، در کتاب های فقهی آمده است: 1 ـ مأموم نباید جلوتر از امام بایستد. 2 ـ مستحب است که مأموم، اگر یک نفر مرد است، در جانب راست امام و بنابر احتیاط واجب قدری عقب تر از امام بایستد و اگر چند نفر باشند، پشت سر امام قرار گیرند. و به صورت کلی، ایستادن در طرف راست صفها از طرف چپ افضل است.

 
نماز

نماز جماعت از مهمترین مستحبات و از بزرگترین شعایر اسلامی است و دست کم با دو نفر (یک امام و یک مأموم) منعقد می شود. مستحب است نمازهای واجب خصوصا نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصا برای  همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است. در روایتی وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده نفر برسند و عده آنان که از ده گذشت اگر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن رابنویسند.

[تصویر:  3.gif]

منبع اصلی مطلب : نماز
برچسب ها : امام ,نماز ,ثواب ,جماعت ,نماز دارد ,نماز جماعت ,امام بایستد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : آیا ایستادن در صف اول نماز جماعت فضیلت دارد؟