لباس ,آنكه ,نمازگزار ,نماز ,المسائل ,توضیح ,لباس نمازگزار ,توضیح المسائل ,دوازده مرجع ,المسائل دوازده ,باشد توضیح ,توضیح المسائل دوازده ,باشد ت
شروط لباس نماز گزار

چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است، از جمله: باز بودن تکمه های لباس، پوشیدن لباس سیاه، چرک، تنگ و لباسى که دارای تصویر است، و ...
و نیز چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است، از جمله: عمامه با تحت الحنک، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه‌ترین لباسها و استعمال بوى خوش و دست کردن انگشترى عقیق.


سوال: برای مردان و زنان جهت خواندن نماز چه میزان از بدن خود را واجب است بپوشانند؟

 جواب: مرد باید در حال نماز اگر چه كسی او را نمی‌بیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند و باید در موقع نماز بدن و موی زن به جز دست‌ها تا مچ وپاها تا مچ و گردی صورت تمام بدن پوشیده باشد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م788 و789)

سوال: لباس نمازگزار چه شروطی دارد ؟

 جواب: لباس نمازگزار شش شرط دارد: 1. آنكه پاك باشد 2. آنكه مباح باشد 3. آنكه از اجزاء مردار نباشد 4. آنكه از حیوان حرام گوشت نباشد 5و6. آنكه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد.  (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م798)

سوال: مواردی كه لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد را نام ببرید؟

 جواب: در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است 1. آنكه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی كه در بدن اوست لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد 2. آنكه بدن یا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشد 3. آنكه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز صحیح است اول: آنكه لباس‌های كوچك او مانند جوراب و عرق چین نجس باشد دوم: آنكه لباس زنی پرستار بچه است نجس شده باشد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره), م848)

[تصویر:  3.gif]

 

منبع اصلی مطلب : نماز
برچسب ها : لباس ,آنكه ,نمازگزار ,نماز ,المسائل ,توضیح ,لباس نمازگزار ,توضیح المسائل ,دوازده مرجع ,المسائل دوازده ,باشد توضیح ,توضیح المسائل دوازده ,باشد ت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : شروط لباس نماز گزار